Света Петка е обявена за културен паметник с изключителна художествена стойност!

През 2018 г. Община Костинброд представи изложба на черква “Св.Петка” с.Богьовци, по повод “Седмицата на културата” в избраната за столица на културата-Палермо. Принцът на Палермо-Бернардо Торторичи Монтаперто ди Раффадали, Принц на Раффадали и Дука на Сан Николо’ отдаде безвъзмездно изложбена зала на община Костинброд, след като бе въодушевен от стенописите ни в черквата “Св.Петка” в с.Богьовци.

Община Костинброд възложи проектирането и заплати сумата необходима за проекта!

Във връзка с обявена от Министерство на културата конкурсна сесия за разпределяне на средства за предоставяне на целева финансова подкрепа за дейности по опазване, представяне, консервация, реставрация и адаптация на НКЦ през 2023г. е внесена и одобрена документация за финансиране на:

🔹изпълнение на консервация и реставрация, както и ремонт на покрив на НКЦ за обект: „РЕМОНТ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ХРАМ ,,СВЕТА ПЕТКА“, УПИ IV ГРАДИНА И ЦЪРКВА, КВ.2 ПО РЕГ. ПЛАН НА С. БОГЬОВЦИ, ОБЩИНА КОСТИНБРОД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ“- части: Архитектура, Конструкции и ВиК: дренаж.“.

🔹Бенефициент на финансовата подкрепа е Храм „СВ. ПРЕПОДОБНА ПЕТКА“ – с. БОГЬОВЦИ общ. Костинброд. Църквата притежава статут на единична художествена недвижима културна ценност с категория „местно значение“.

🔸Одобреното проектно предложение е на стойност 170 855.81 лева с ДДС.

Финансираните от Министерство на културата дейности по горецитираното проектно предложение към настоящия етап включват текущ ремонт на покрив, консервация и реставрация на фасади и художествени елементи по нея, както и изпълнение на дренаж. Предвидени са още изпълнение на интериорни дейности извън зоната на стенописите по стените на храма и по пода.

Само за изминалите 10 дни, община Костинброд спечели редица проекти за подобряване на инфраструктурата и качеството на живот на гражданите на общината!

Консервацията и реставрацията на църквата Света Петка е проект с изключително значение за запазване на религиозните и културни паметници на територията на община Костинброд.

След изпълнението на проекта църквата ще бъде включена в туристическите маршрути на Софийския туристически регион и ще стане привлекателно място за религиозен туризъм.

6837 посещения общо 2 посещения за деня
⭐️В навечерието на най-светлия християнски празник Рождество Христово получихме чудесна новина! Спечелен е проектът за консервация и реставрация на църквата Света Петка в с.Богьовци!