Днес ЦСРИ отпразнува своя Рожден ден. Центърът развива дейност на четвъртия етаж в Поликлиниката в град Костинброд.  Директорът на центъра г-жа Жана Кръстанова, заедно със своя екип от професионалисти бяха организирали емоционално празнично тържество за потребителите си. С конкурс за кулинария, подаръци, пожелания, празнично настроение, песни и невероятна торта премина днешното събитие. Участие в тържеството взеха и деца от ДПГ „Шопчета“, с ръководител Екатерина Михайлова.

Екипът на социалната услуга се бяха постарали да няма нищо липсващо на своите гости. Точно преди седем години, община Костинброд подписа своя първи договор за услугата „Център за социална рехабилитация и интеграция“. За тези седем години са преминали много жители на общината.  Към момента центърът обслужва 63 потребителя от цялата община, а с проект „Асистенска подкрепа“ – 51 потребителя.

Г-жа Жана Кръстанова – директор на ЦСРИ, в своята реч благодари на всеки служител на услугата. Тя заяви, че всички работят със сърце и душа и развиват успешно социалната услуга. Директорката предостави думата на д-р Атанас Тенев – председател на общински съвет-Костинброд и г-жа Василена Ивкова- общински съветник и председател на комисията по Здравеопазване.

На седмия рожден ден присъстваха още г-жа Анелия Велева- общински съветник, г-жа Галина Стоичкова – директор на  Дирекция „Социално подпомагане“, г-жа Светослава Иванова – Директор на ДЦРДУ, г-н Валери Миронов – Директор на ЦОП „Промяна“ и служители на община Костинброд.

Д-р Атанас Тенев поздрави директора за успешното ръководене и служителите за това, че развиват дейността.

„Един от основните критерии за една развита община е социалната услуга. Мога с гордост да кажа, че община Костинброд е пример за успешно развиваща се община, освен с инфраструктурните проекти, но и заради социалните си услуги. Тук е момента да заявя пред всички присъстващи, че през изминалата 2023 година община Костинброд възвърна част от собствеността на поликлиниката, която бе продадена преди повече от двадесет години. Вторият етаж вече е общински и там жителите на общината ще могат да ползват рентгенов апарат и други медицински услуги. В момента тече ремонт и съвсем скоро ще започне да функционира като медицински център. В момента се провеждат преговори и за третия етаж от поликлиниката. Убеден съм, че Поликлиниката ще се превърне в работеща и функционираща сграда. Вярвам в доброто ръководство на общинска администрация, с кмет г-н Трайко Младенов и заместник-кметовете. А общински съвет – Костинброд ще съдейства за бъдещото развитие на медицинските и социални услуги в общината. И след реализирането на общинските сгради с проекти за енергийна ефективност като полицията, пожарната, общежитието към професионалната гимназия и сградата на  общинска администрация- Костинброд – всички ние като ръководство на община Костинброд ще се борим за спечелването на проект и за поликлиниката!“

Хората в неравностойно положение, са хора като всички нас, искащи топлота, любов и разбиране! До скоро както в България, така и в нашата община, социалните услуги бяха игнорирани и оставени в забвение. От няколко години, по примера на най-развитите страни, бяха реализирани много  социални проекти, които дадоха възможност, хората в неравностойно положение да се почустват равноправни и пълноценни граждани на нашето общество! ЦСРИ „Надежда“ е пример за добра социална услуга!

Честит Рожден ден! Продължавайте да развивате услугата и да помагате на хората в неравностойно положение! Те го заслужават!

 

9239 посещения общо 1 посещения за деня
7 години Център за социална интеграция и рехабилитация „Надежда“