Публична покана

ДОКУМЕНТАЦИЯ

Съобщение до медиите

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9042858.

30.06.2015
ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

РЕШЕНИЕ ЗА КЛАСИРАНЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

24.07.2015
Договор и приложения

17.09.2015
Информация за извършени плащания

16.10.2015
Информация за извършени плащания

12.11.2015
Информация за извършени плащания

18.12.2015
Информация за извършени плащания

19.01.2016
Информация за извършени плащания

19.02.2016
Информация за извършени плащания

18.03.2016
Информация за извършени плащания

19.04.2016
Информация за извършени плащания

17.06.2016
Информация за извършени плащания

18.07.2016
Информация за извършени плащания

04.08.2016
Информация за плащания

19.09.2016
Информация за плащания

17.11.2016
Информация за извършени плащания

19.12.2016
Информация за извършени плащания

18.01.2017
Информация за извършени плащания

3222 посещения общо 1 посещения за деня
ПП – 2015 – 6 Избор на изпълнител за Предоставяне на електронни съобщителни услуги от лицензиран оператор, чрез свои обществени наземни мрежи по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие за нуждите на Община Костинброд