Публична покана

Документация

Съобщение до медиите

15.06.2015
ПП – 2015 – 5 Предоставяне на електронни съобщителни услуги от лицензиран оператор, чрез свои обществени наземни мрежи по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие за нуждите на Община Костинброд, с уникалният номер на публичната покана в РОП на АОП е ID 9042553 е оттеглена, на основание чл.101б, ал.5 от ЗОП, поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия.

 

3534 посещения общо 1 посещения за деня
ПП – 2015 – 5 Предоставяне на електронни съобщителни услуги от лицензиран оператор, чрез свои обществени наземни мрежи по стандарти GSM, UMTS и LTE с национално покритие за нуждите на Община Костинброд.