Становище на АОП  по обществена поръчка, вписана в РОП под номер 00035-2014-0001

16.10.2015
Информация за извършени плащания

12.11.2015
Информация за извършени плащания

18.12.2015
Информация за извършени плащания

19.01.2016
Информация за извършени плащания

19.02.2016
Информация за извършени плащания

18.03.2016
Информация за извършени плащания

19.04.2016
Информация за извършени плащания

19.05.2016
Информация за извършени плащания

17.06.2016
Информация за извършени плащания

06.07.2016
Информация по преписка
Информация за изпълнение на договор

18.07.2016
Информация за извършени плащания

04.08.2016
Информация за върнати гаранции

3272 посещения общо 2 посещения за деня
Становище на АОП по обществена поръчка, вписана в РОП под номер 00035-2014-0001