Качество на питейната вода

 

 

 

Уважаеми съграждани,

През последните дни в някои медии се появиха притеснителни твърдения за влошено качество на питейната вода в определени общини на Софийска област.

По-късно в този аспект бяха фиксирани София, Ботевград, Ловеч, Димитровград, Златица и Костинброд.

Въпреки липсата на сериозна и категорична за нас обосновка в изнесеното, и въпреки постоянната ни грижа за надеждна информация за качеството на питейната вода в Община Костинброд, ние спешно потърсихме становището на отговорните за целта институции.

За пълното изясняване на ситуацията и за Ваше спокойствие Ви предлагаме автентично предоставените ни от Областния управител на София област и специално от лицензираната за тази дейност фирма ЕООД „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – София” експертни оценки за състоянието на питейната вода в Община Костинброд. Коментарът оставяме на вас.
ОБЩИНА КОСТИНБРОД

 

ЕООД "Водоснабдяване и канализация"
Относно изнесена информация по националните медии за влошено качество на питейната вода в някои населени места на територията на Софийска област

 

Публикация в сайта на Областна администрация – Софийска област
Няма отклонения в качеството на питейната вода в Софийска област
(http://www.sofoblast.government.bg)

  От 06.10.2015 г. влезна в сила Кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на град Костинброд.

 

 

 

Във връзка с това, водени от желанието си за улеснение и подобряване обслужването на живущите на наша територия и юридическите лица със седалище и адресна управление в нея, Ви уведомяваме, че Община Костинброд и Агенция по геодезия, кадастър и картография осигурихме необходимите условия за изнесена услуга на Агенцията в сградата на Общинската администрация. С това ще се постигне много по-бързо предоставяне на информация от Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на град Костинброд, чрез експресно обслужване на място. Продължавайки политиката ни за социални облекчения, целта ни с тази мярка е създаването на условия за по-евтини, по-лесни и по-достъпни административни услуги, при условията на оптимално използване наличните финансови, административни и организационни възможности.

Уведомяваме Ви, че от 04.02.2016 година /вторник/ можете да се възползвате от придобивката чрез специално създаденото за целта бюро в сградата на Община Костинброд на адрес гр. Костинброд, ул. „Охрид“ № 1, ет. 1 в Център за информация и обслужване на граждани. Приемни дни всеки вторник и четвъртък от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа.

Дължимите суми за съответната услуга ще се определят от Тарифа №14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители. Тези суми ще се плащат по банков път на банковата сметка на Агенция по геодезия, картография и кадастър, както следва: IBAN: BG13 BNBG 9661 3100 1104 01, BIC: BNBGBGSD в Българска народна банка. 

ЗАПОВЯДАЙТЕ, ЗА НАС ЩЕ БЪДЕ УДОВОЛСТВИЕ ДА ВИ СЪДЕЙСТВАМЕ!

С уважение,
Община Костинброд и Агенция по геодезия, картография и кадастър

4467 посещения общо 1 посещения за деня
Важни съобщения до жителите на община Костинброд