НА 12.02.2016 ГОД. ОТ 13.00 – 17.00 ЧАСА КАСАТА НА ОТДЕЛ ”МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” НЯМА ДА РАБОТИ ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ.

2641 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение