На 10.03.2016г. в НЧ ,,Иван Вазов" кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов чрез презентация представи на гражданите на общината своя 100 дневен отчет и им даде възможност да задават своите въпроси и да обсъдят, както направените неща до сега, така и бъдещи проекти и действия.  

Г-н Младенов благодари на всички граждани, че са присъствали на обсъждането на отчета, каза също, че той и целият екип на общинска администрация ще продължават да работят за видими резултати, както за гр.Костинброд, така и за всички населени места на територията на общината. 

При откриването на срещата с гражданите г-н Трайко Младенов даде думата на г-н Милен Димитров, кмет на община Костинброд през мандата 2011-2015г., който отправи своите поздравления към новото общинско ръководство.

Г-н Милен Димитров в качеството си на общински съветник и председател на най-голямата група в общинския съвет Костинброд изтъкна, че най-младото към момента ръководство в община Костинброд има огромно желание и амбиции относно развитието на общината и професионалните качества да реализира така нужните за общината проекти.

Г-н Милен Димитров спомена, че настоящият кмет налага една модерна европейска визия в ръководството на общината.

В 30 минутната презентация, кметът на община Костинброд представи своя отчет, който към момента е гледан от около 2000 души в сайта на община Костинброд и е отразен в новият печатен бюлетин на общинската администрация. Той спомена за активната работа, съдействие и положителен резултат от взаимовръзката между него и неговият екип и председателят на общинския съвет и общински съвет Костинброд. Д-р Атанас Тенев, в качеството си на председател на общински съвет Костинброд, каза пред гражданите колко е важна връзката между общинския съвет и общинската администрация и факта, че към настоящия момент тя е изключително тясна и ползотворна.

Д-р Тенев изтъкна пред гражданите, че през настоящия мандат комисиите заседават публично в малкият салон на НЧ „Иван Вазов“, за да могат всички, които желаят да присъстват на обсъждането на точките от дневният ред и че от настоящия месец ще има открити приемни на всички общински съветници във всички населени места на територията на общината и сесиите ще се излъчват в реално време на сайта на общинската администрация.

 

Г-н Трайко Младенов благодари на служителите от общинска администрация, които присъстваха на днешния отчет, както и на всички кметове на населени места и на всички общински съветници. С него на сцената бяха и кметовете на трите най-големи населени места на територията на общината – г-н Борислав Борисов – кмет на с.Петърч, г-жа Албена Виденова – кмет на с.Драговищица и г-н Симеон Спасов – кмет на с.Голяновци.

Г-н Младенов изтъкна, че ежемесечно се прави среща с всички кметове и кметски наместници, както и че ежедневно се чува с всички кметове на населени места. Той даде думата на всеки от тримата зам. кметове, като ги представи поименно и описа ресорите и задачите, с които те се занимават.

Г-н Любен Кънчев зам.кмет в ресор „Образование, култура, социални и хуманитарни дейности“ каза, че ще се продължава усилената работа за бъдещо развитие на всички дейности в негоия ресор.

Г-жа Теодора Гогова зам.кмет в ресор „Икономическо развитие и инженерна инфраструктура“ представи основните инвестиционни проекти от капиталовата програма през 2016г.

Г-жа Габриела Георгиева зам.кмет с ресор „Устройство на територията, общинска собственост и екология“ запозна присъстващите с етапа на развитие на проекта за общия устройствен план и проекта за приюта за безстопанствените животни.

3863 посещения общо 1 посещения за деня
Отчет на г-н Трайко Младенов за първите сто дни от встъпването си в длъжност