На 25.04.2016г. в една от красивите и просторни класни стаи в НУ „Отец Паисий“ в с.Драговищица се проведе изключително значима за селото среща.

Тя бе посветена на наболял и нетърпящ отлагане въпрос, който е във фокуса на вниманието на община Костинброд не от днес – съдбата на училището в с.Драговищица. Тя събра в общата грижа общински съветници , представители на общинска администрация,  бивши и настоящи кметове на община Костинброд  и на с. Драговищица, представители на културните средища в селото, жители на селото, голяма част от които родители на настоящи и бъдещи ученици.

 С кратки встъпителни думи директорът на  начално училище „Отец Паисий” г-жа Юлиана Лозанова приветства изключителната представителност на събранието като отговор на стремежите на училището да намери подобаващо място в обществения и културен живот на селото като изпълни най-значимата за общността задача – да образова и възпита бъдещите граждани на общината. После тя представи гостите и даде възможност те да споделят вижданията си за това как  училището да преодолее сегашния труден момент.

В словото си г-н  Кънчев припомни усилията на Общинска администрация и Общински съвет Костинброд да укрепи и даде тласък в развитието на училището в с. Драговищица в предишните години. С преобразуване на училището от основно в начално, с включването му в европейски програми, които да дадат възможност за подобряване на материалната база, с обединяването в една сграда на детското и учебно заведение, което да създаде близост и приемственост в образователния и възпитателен процес на по-малките и малко по-големи жители на с. Драговищица. Независимо от положените усилия обаче състоянието на училището е изключително тревожно заради прогресивно намаляващия брой ученици в него. Това поставя общинския съвет пред отговорното решение за неговото бъдеще. Според г-н Кънчев закриването на училището ще има тежки  социални, културни и демографски последици за селото – то бавно, но необратимо ще върви към разпадане и разруха. Затварянето на училището ще се отрази върху всички обществени и културни структури и институции, ще рефлектира върху читалищната и културна дейност на селището. В същото време трябва да се държи сметка и за нарастващите финансовите разходи, които тежат на плещите на всички данъкоплатци на общината. Изход от това положение може да бъде намерен само в съвместните решения и действия на всички съпричастни  към проблема – родители, учители, културни дейци, общински власти, общественици, всеки и всички, които са убедени че „Без училище няма село”.

Кметът на общината – г-н Трайко Младенов се присъедини към казаното като подчерта, че този въпрос, не може да бъде решен по административен път или чрез санкции и ограничения: безспорно е правото на избор на училище от страна на родителите. Безспорен е обаче и ангажиментът на общината към образователната и културно-просветна дейност в най-голяма степен сред децата и учениците. Съпричасността на жителите на селото, на местната управа  би била равностоен отговор на разбирането и подкрепата, които срещат в местната община – общински служители и общински съветници –за  навременното и ефективно решаване на проблеми от най-различен характер. Г-н Младенов отбеляза, че на сесията на общински съвет е постигнато съгласие за учениците от НУ „Отец Паисий“ да бъде осигурен специализиран транспорт. Той изказа своята лична благодарност към всички представители на общинска администрация и на общинските съветници за единсвото, което демонстрират в решаването на този въпрос.

Председателят на общински съвет Костинброд д-р Атанас Тенев отчете като недостатък отсъствието на срещата на другите училищни директори. В тяхно присъствие той би дал за пример колегиалността и толерантността, която са изградили неговите колеги , практикуващите на територията на община Костинброд медицински специалисти.

Г-жа Албена Виденова призова да бъде направено всичко възможно да бъде запазено училището на селото, което ще чества своята 135 годишнина през 2017г. Ако в училището не бъдат записани очакваните първокласници това ще доведе до затихване и в детската градина,  дейността на читалището, самодейните групи и в футболният отбор.

Думата взе г-н Милен Димитров бивш кмет на община Костинброд. Той се ангажира да да осигури съдействието на големите фирми в с.Драговищица, за финансовото обезпечаване на училището.

Г-н Игнат Гюров посъветва родителите да запишат децата си в училището, което е най-близко до техният дом, това дава сигурност на децата и спокойствие на техните родители. Той е оптимист в доброто бъдеще на това училище.

Г-н Андрей Анков – предишният кмет на с.Драговищица изрази възмущението си от решението на родителите да записват децата си в други училища. С това те поемат отговорност за състоянието на учебното заведение. Той също призова децата на Драговищица, да учат в училището на Драговищица.

Г-н Димитър Найденов акцентира върху това, че с.Драговищица има прекрасна художествена самодейност, певческа група, която представя общината и е една от най-добрите на територията на община Костинброд. Той каза, че ако жителите на Драговищица неискат да загубят тези таланти, трябва да помогнат за спасението на това училище. „Спасението на давещите се, е в ръцете на самите давещи.“

Г-н Иван Иванов посочи като причина за отлива на деца наличието на слети паралелки. Според родителите това занижава качеството на обучение.

Г-жа Анна Радовска даде идея да се направи една обща среща на всички училищни директори в общината, за да се обсъдят мерките в подкрепа запазването на училишето.

Присъстваха още г-жа Габриела Георгиева – зам.- кмет на община Костинброд, г-н Боби Бачев – секретар на община Костинброд, общиннски съветници – г-жа Клара Кръстанова, г-жа Йорданка Спасова, г-жа Зоя Йорданова, г-жа Анета Михайлова , кметове на населени места г-н Добри Тодоров и г-жа Искра Димитрова, секретари на читалища и жители на селото.

Всички присъстващи на срещата се обединиха в намерението да положат всички усилия, за съхраняването на НЧ „Отец Паисий“ с.Драговищица.

4218 посещения общо 1 посещения за деня
Работна среща в НЧ „Отец Паисий“ – Бъдещето на училището в с.Драговищица