На 26.04.2016г.  г-н Трайко Младенов покани на среща съставите, които успешно участваха в Седми  Национален Фолклорен Фестивал ,,Шопски наниз – Костинброд 2016’’, и получиха своите награди от награждаването.

Съставите които бяха наградени са ТС „Хоровод“, СОУ „д-р Петър Берон“, гр.Костинброд ФК „Ритми“, НЧ „СВ.СВ. Кирил и Методий-1890“, гр.Костинброд МШ и ТШ „Емиданс“, НЧ „Г.С. Раковски-1928“, с.Драговищица.

Г-н Младенов връчи наградите , изрази своята благодарност и посъветва съставите да се представят все така блестящо и да представят общината все така добре. Също им пожела успех за напред, а те от своя страна предложиха своите препоръки за бъдещото организиране на фестивалите които ще се състоят в следващите години, за което г-н Младенов благодари. На срещата присъства и изказа своето мнение и г-н Любен Кънчев- зам. кмет на община Костинброд.

3094 посещения общо 1 посещения за деня
Награди – Седми национален фолклорен фестивал ,,Шопски наниз – гр.Костинброд“ 2016г.