На ул. „Обединена“, на мост над река Блато в кв. Шияковци, бе рехабилитирана асфалтовата настилка по договор за „Основен и текущ ремонт и рехабилитация на пътища и улици и поддръжка на четвъртокласна пътна мрежа на територията на Община Костинброд за 2016г.“. Само 4 дни след ремонтно-възтановителните работи се установи, че по рехабилитирания участък има нанесени щети, от преминаване на селскостопанска техника.

Общинска адмистрация Костинброд, въпреки ограничения бюджет, прави всичко възможно да поддържа общинската пътна мрежа в добро състояние.

Да пазим това, което принадлежи на всички нас!

При прояви на вандализъм или други нередности на които ставате свидетели, моля сигнализирайте на следните телефони:

0721/66 622 – Общински инспекторат /всеки работен ден 08:00ч.-17:00ч./

0721/68 715 – Дежурен телефон на Общинска администрация  /денонощно/

3716 посещения общо 1 посещения за деня
Не на вандализма! – Разрушена рехабилитирана пътна настилка на ул. „Обединена“ в кв. Шияковци!