На изградената през 2015г. детска площадка в Първи район, гр. Костинброд, вече има нанесени поражения, вследствие на вандалски прояви, липсват  части от оградата на детската площадка и части от комбинираното детско съоръжение.

Компрометираните  детски  съображения стават  опасни за децата!

Да пазим изградените с толкова желание и труд детски площадки за нашите деца!

При прояви на вандализъм или други нередности на които ставате свидетели, моля сигнализирайте на следните телефони:

0721/66 622 – Общински инспекторат /всеки работен ден 08:00ч.-17:00ч./

0721/68 715 – Дежурен телефон на Общинска администрация /денонощно/

3855 посещения общо 2 посещения за деня
Не на вандализма! – Повредени съоръжения на детската площадка в Първи район, гр. Костинброд!