В разделителната ивица между локалите и главното направление на републикански път „II – 81 София – Лом“ /ул. Ломско шосе/, през 2015г. Община Костинброд засади жив плет и монтира автоматична поливна система. Вследствие на незаконно преминаване на моторни превозни средства и нерегламентирано преминаване на пешеходци през ивицата с жив плет, се компрометира и аварира поливната система, програматора е счупен, а живия плет на тези места е изсъхнал и почти липсва.

Да пазим това, което с толкова труд и средства се гради за благоустрояването на нашия град!

При прояви на вандализъм или други нередности на които ставате свидетели, моля сигнализирайте на следните телефони:

0721/66 622 – Общински инспекторат /всеки работен ден 08:00ч.-17:00ч./

0721/68 715 – Дежурен телефон на Общинска администрация /денонощно/

2949 посещения общо 2 посещения за деня
Не на вандализма! – Разрушен, от моторни превозни средства, жив плет в разделителната ивица на републикански път „II – 81 София – Лом“