Обява

Обява-подписана

Документация

11.08.2016
Протокол 1

12.08.2016
Решение

2952 посещения общо 1 посещения за деня
Обява – 2016 -1 с предмет: „ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАСАЖДАНЕ НА ПАРКОВА РАСТИТЕЛНОСТ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТ: „ФИТНЕС ЗА ВСИЧКИ НА ОТКРИТО” ПО ПУДОС, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ И НА ТЕНИС МАСИ ЗА ВЪНШНО ПОЛЗВАНЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД“ с три обособени позиции : Обособена позиция №1: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЪОРЪЖЕНИЯ И ЗАСАЖДАНЕ НА ПАРКОВА РАСТИТЕЛНОСТ НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ОБЕКТ: „ФИТНЕС ЗА ВСИЧКИ НА ОТКРИТО” ПО ПУДОС. Обособена позиция №2: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРКОВО ОБОРУДВАНЕ Обособена позиция №3: ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕНИС МАСИ ЗА ВЪНШНО ПОЛЗВАНЕ