От 29.08.2016г. до 09. 09.2016г. Във връзка с ремонт на съоръжения на ЕСО – ще има прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването в следните населени места:

гр. Костинброд, с. Петърч, с. Опицвет, с. Безден, с. Богьовци, с. Градец.

7078 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!