Покана

Техническа документация – с.Драговищица, с.Голяновци

Техническа документация – с.Петърч

 

Решение
Оферти

 

2690 посещения общо 4 посещения за деня
ПК – 2016 -1 Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на с. Петърч, община Костинброд”; „Реконструкция и доизграждане на водопроводната мрежа на селата Драговищица и Голяновци, община Костинброд”
Размер на шрифта
Промяна на контраста