Уважаеми граждани,

Община Костинброд Ви уведомява, че на 22-ри (Събота) и 29-ти (Събота) Октомври 2016 г. ще приема заявления от граждани във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент и национален референдум на 6 ноември 2016 година, по населени места както следва:

 • гр. Костинброд ул. „Охрид“ №1 „ЦИУГ“ – от 09.00 часа до 16.00 часа с един час обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа.

 • с. Петърч – от 09.00 часа до 16.00 часа с един час обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа.

 • с. Голяновци – от 09.00 часа до 16.00 часа с един час обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа.

 • с. Драговищица – от 09.00 часа до 16.00 часа с един час обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа.

 • с. Градец – от 09.00 часа до 16.00 часа с един час обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа.

 • с. Бучин проход – от 09.00 часа до 16.00 часа с един час обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа.

 • с. Опицвет – от 09.00 часа до 16.00 часа с един час обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа.

 • с. Дръмша – от 09.00 часа до 16.00 часа с един час обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа.

 • с. Чибаовци –. от 09.00 часа до 16.00 часа с един час обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа.

 • с. Богьовци –. от 09.00 часа до 16.00 часа с един час обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа.

 • с. Безден – от 09.00 часа до 16.00 часа с един час обедна почивка от 12.00 до 13.00 часа.

2254 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е