П О К А Н А За кандидатстване в конкурс за подбор и назначаване на управител на търговско дружество със 100% общински капитал на община Костинброд – „НИВА КОМЕРС“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Костинброд, ул. „Охрид” № 1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ – ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ЗАСЕДАНИЕ ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – КОСТИНБРОД

Отчет в изпълнение на чл.71 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране и субсидиране

Съобщение

Съобщение

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА КОСТИНБРОД,
Бихме искали да Ви уведомим за временна промяна на маршрута на автобусите, тръгващи от площада пред АТЦ в ж.к. „Връбница“, гр.София, във връзка с честване на на традиционния празник на района- „Цветница“ на 01 април 2018г. (неделя).
За времето от 07:00ч. до 15:00ч. на 01.04.2018г. автобусите ще тръгват от Метростанция „Обеля“, гр.София. пълен текст

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно усложнената към момента епизоотична обстановка в страна и информация за увеличения броя на безстопанствени кучета

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно усложнената към момента епизоотична обстановка в страна и информация за увеличения броя на безстопанствени кучета

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, относно усложнената към момента епизоотична обстановка в страна и информация за увеличения броя на безстопанствени кучета както и във връзка с Постановление с вх. № 11.02-8/07.02.2018 г. на Районна прокуратура – гр. Костинброд, НАПОМНЯМ за разпоредбите на Закона за ветеринарномедицинската дейност: пълен текст

Уведомление за епизоотичната обстановка

Във връзка със Заповед № РД11-2138/20.10.2017 г. на Изпълнителния директор на Българска агенция по безопасност на храните и проведено заседание на Общинската епизоотична комисия на 23.10.2017 г., с цел приемане на спешни мерки по отношение намаляване риска от поява и разпространение болестта инфлуенца (грип) по птиците на територията на община Костинброд. пълен текст

Годишен отчет за изпълнение на плановете за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ, и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ на община Костинброд