Заповеди за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

Размер на шрифта
Промяна на контраста