Заповед за отмяна Заповед №РД-15-105/23.07.2021 г. на кмета на община Костинброд за обявяване на публични конкурси с тайно наддаване за отдаване под наем на терени – общинска собственост

Заповеди за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

Размер на шрифта
Промяна на контраста