Заповеди за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

Заповед № РД-15-06/20.01.2020 г.

Размер на шрифта
Промяна на контраста