Заповеди за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем и продажба на недвижим имот -общинска собственост

bg Български
X