Заповед за отмяна Заповед №РД-15-105/23.07.2021 г. на кмета на община Костинброд за обявяване на публични конкурси с тайно наддаване за отдаване под наем на терени – общинска собственост

bg Български
X
Размер на шрифта