Заповеди за обявяване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – общинска собственост

bg Български
X
Размер на шрифта