ОБЩИНА КОСТИНБРОД и „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД  сключиха договор за инкасиране на местни данъци и такси в пощенските станции.
Считано от 15.02.2017 г. данъчнозадължените лица могат да заплатят:
     – данък върху недвижими имоти;
     – такса битови отпадъци;
     – данък върху превозните средства;
     – патентен данък,
както и дължимите лихви за посочените задължения в над 2290 пощенските станции на територията на цялата страна.

Станциите на територията на Община Костинброд, в които може да ползвате услугата са: гр. Костинброд, с. Петърч, с. Драговищица, с. Опицвет и с. Дръмша. Информация за останалите пощенски станции работещи по договора може да получите на телефон: 02/ 832 70 37 – Информационен център София област, както и на сайта на община Костинброд https://www.kostinbrod.bg в раздел „Местни данъци и такси“.

2712 посещения общо 1 посещения за деня
ОБЩИНА КОСТИНБРОД и „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД  сключиха договор за инкасиране на местни данъци и такси в пощенските станции