Уважаеми граждани,
Община Костинброд Ви уведомява, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 26-ти Март 2017г. общинска администрация ще работи с граждани от 7.00ч. до 20.00ч на 26-ти Март 2017г. във връзка с изборния процес.

2104 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е