УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Уведомяваме Ви, че във връзка с отсъствие на служителя, обслужващ изнесения офис в сградата на Общинска администрация Костинброд, ет. 3, стая №37 за приемане на документи за Агенция по геодезия, картография и кадастър, същият няма да работи временно за периода от 31.03.2017 г. до 17.04.2017 г. Документи ще може да се подават от 18.04.2017 г. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

4278 посещения общо 1 посещения за деня
С Ъ О Б Щ Е Н И Е