На 28.03.17г. в Първо ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд приключи първият етап от двугодишното обучение по проект „Детско полицейско управление“.

 

Националната програма „Детско полицейско управление” е инициатива на Министерството на вътрешните работи и е предвидена за реализиране от служители на МВР от структурите на „Охранителна полиция”, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция”. Целта е чрез теоретични и практически занимания децата да получат знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си, за справяне в трудни ситуации, в къщи, на улицата, за своите права и отговорности, за работа в екип, уважение и толерантност към другите.

В учебната им програма са предвидени часове по безопасно поведение на пътя, курс по лична защита, оръжезнание, криминалистика, участие в полицейски проверки. Учениците ще преминат и лекции за справяне с агресията и за вредата от наркотиците.

 

През учебната 2016г./2017г. се проведоха и първите занятия от обучението на младите полицаи-участници в Първото детско полицейско управление при  Първо ОУ „Васил Левски“-гр.Костинброд. Темите с които се запознаха децата са следните:

1. Представяне на дейността на охранителна полиция.

2. Пътна полиция и уязвими участници в движението.

3. Безопасност на движението по пътищата.

4. Оказване на първа долекарска помощ.

5. Християнските празници- тема водена от отец  Дамян.

6. Вредата от тютюнопушенето.

7. Събиране на следи и веществени доказателства при извършено престъпление.

8. Защита при бедствия и извънредни ситуации – темата е водена от началника и служител на РСПБЗН, гр. Костинброд.

Първи етап от реализиране на ДПУ Костинброд  завърши с провеждането на годишен преглед на натрупаните знания на младите полицаи, като бе организирано състезание с решаването на тест. Комисия с представител от РУ- Костинброд, г-жа Ралица Радева- началник група „Охранителна полиция „ и представител от Общинска администрация гр. Костинброд,  г-жа Ивета Иванова – секретар на Местната Комисия за Борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, провери тестовете на децата и оцени техните знания. Възпитаниците на Първо ОУ “Васил Левски“ с много знания и любознателност преминаха изпитния тест и всички ученици получиха заслужени награди, които са спонсорирани  от община Костинброд.

На събитието присъстваха  г-жа Вера Христова – Инспектор  Детска педагогическа стая и г-жа Даниела Борисова – Директор на Първо ОУ “Васил Левски“.

Програма „Детско полицейско управление” ще продължи и през  учебната 2017/2018 година, като ще бъдат включени и лектори от други институции и ще бъдат обхванати всички заложени теми.

Пожелаваме успешни и интересни занимания на младите полицаи в Първото детско полицейско управление  при Първо ОУ  “Васил Левски“.

4499 посещения общо 5 посещения за деня
Проект „Детско полицейско управление“ в Първо ОУ „Васил Левски“ гр. Костинброд