На  13 април 2017 година, в село Петърч се проведе работна среща за представяне и обществено обсъждане на съвместния трансграничен проект „Младите предприемачи днес – успешни хора на бъдещето”, № СВ007.1.21.030 между България и Сърбия. Присъствалите на срещата бяха над 10 представители от сръбска и над 50 представители от българска страна. Програмата Интеррег- ИПА ТГС България- Сърбия 2014- 2020 е с водещ партньор Народно Читалище „Нов живот – 1919” в с.Петърч и Сръбски партньор – Спортна асоциация за деца и младежи „Победник” в гр. Пирот. Общата стойност на проекта възлиза на 182 792, 42 евро.

 

Приветствия и благодарности към присъстващите отправиха г-н Борислав Борисов- кмет на село Петърч, г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-н Кристиян Стаменов- лектор, г-н Неманя Цветкович и г-н Георги Филипов- ръководители на проекта.
Специални благодарности отправи и домакинът на събитието г-жа Надежда Михайлова, като заяви , че общата цел на проекта е да допринесе привлекателна среда за младите хора в село Петърч. Секретарят на НЧ ”Нов живот – 1919” благодари на Общинска Администрация Костинброд и специално на г-жа Теодора Гогова и инж. Габриела Георгиева- зам.кметове на община Костинброд, за тяхната отдаденост и подкрепа за реализирането на пректа.
Г-н Георги Филипов – ръководител на проекта по трансгранично сътрудничество разказа дългия път, пред които бе изправен проектът „Младите предприемачи днес – успешни хора на бъдещето”, № СВ007.1.21.030 между България и Сърбия.

 

Приветствия отправиха и гостите от гр.Пирот. Г-н Неманя Цветкович заяви, че младите хора са нашето бъдеще и трябва да се полагат грижи за тях. Това от което се нуждаят е тяхното реализиране в работата за която мечтаят.

Основните дейности по проекта са създаване на две добре оборудвани зали с компютърни и мултимедийни техники и създаване на интерактивен сайт с цялата информация за проекта в с. Петърч и гр. Пирот.
От двата партньора ще бъдат подбрани 24 младежи на възраст от 18 до 29 години. Това ще са безработни млади хора, които не са студенти и които имат проблеми с намирането на работа. Обучението ще включва основни компютърни умения, запознаване с уебсайтове, онлайн платформи, изготвяне на бизнес планове, презентационни умения и други.

Предвидените в проекта дейности за стимулиране на активното търсене на работа сред безработните младежи ще бъде първа стъпка за достъп до възможности, които да ги отведат от груповата изолация към общия пазар на труда, което предполага и възможност за икономическа и социална интеграция. Чрез обучителните курсове, предвидени в проекта, безработните младежи ще получат увереност и сигурност в своите активни действия за намиране и кандидатстване за работа или стартиране на собствен бизнес.

„Младите предприемачи днес – успешни хора на бъдещето” между България и Сърбия ще се отрази положително на трансграничния район и местните общности. Проектът ще увеличи шансовете на младите хора в намирането на работа и ще подпомогне за тяхната реализация.

3366 посещения общо 1 посещения за деня
Работна среща за представяне и обществено обсъждане на съвместния трансграничен проект „Младите предприемачи днес – успешни хора на бъдещето”