Във връзка с извършване на ремонтни дейности на магистрален газопровод на преносния оператор „Булгартрансгаз" в участъка от ЛКВ „Горни Богров" до очистно съоръжение ''Нови Искър", в периода от 06:00 ч. на 22.08.2017 г. до 14:00 ч. на 24.08.2017 г. ще бъде преустановено подаването на природен газ по газоразпределителната мрежа на „Костинбродгаз" на основание на Наредба № 10/ 09.06.2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим и временно прекъсване снабдяването с ел. енергия, топлинна енергия и природен газ.Моля във връзка с горепосоченото, да организирате безопасно спиране на Вашите съоръжения или преминаването им на алтернативно гориво.За възстановяване на газоподаването, след приключванена ремонтните работи, ще бъдете уведомени в оперативен порядък.

2873 посещения общо 1 посещения за деня
Съобщение