На 30 и 31 август 2017 г. в сградата на Центъра за обществена подкрепа „Промяна“ се проведе обучение на тема: „Педагогика на травмата“. Обучението е насочено към всички специалисти, работещи с деца. В него участваха представители на социални центрове, намиращи се на територията на община Костинброд, като: Център за обществена подкрепа „Промяна“, Дневен център за работа с деца на улицата, Център за социална рехабилитация и интеграция. Водещ на обучението беше г-н Херман Радлер, Австрия – психотерапевт с дългогодишен опит в работа с деца и младежи, преживели травмиращи събития.

СЪДЪРЖАНИЕ на обучението:

1. Какво знаем за травмата в системата за грижа за деца?

2. Какво представлява травмата?

3. Травмата и обществото .

4. Травматични разстройства.

5. Типове травми по Терр (1991 г.)

6.  Симптоми и поведения на травматизираните.

7.  Най-популярни психически разстройства , произтичащи от травмата.

8.  Последствия от травматизирането.

9. Терапията на травмите не е педагогика на травмата.

10. Педагогика на травмата.

 

Целта на Педагогиката на травмата е емоционалното и социално стабилизиране на проблемни деца и младежи. Тя спомага за това, да се научим да разбираме поведението на травматизираните деца, да откриваме нови перспективи и да им предлагаме нови начини на поведение.

 

2385 посещения общо 1 посещения за деня
Обучение „Педагогика на травмата“