На 13.11.2017г. от 13.00 часа се състоя официалната церемония по случай „Първа копка“ по проект: „Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС „Св.Георги Победоносец”- гр.Костинброд.“, с бенефициент община Костинброд, управляващ орган Министерството на регионалното развитие и благоустройството , с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 с № РД-02-37-272/28.11.2016г. с № от ИСУН- BG16RFOP001-3.002-0029-C01.

Проектът се изпълнява от oбщина Костинброд, с ръководител г-н Веселин Клянев- гл.архитект, координатор по проекта г-жа Ирина Донева- началник отдел „Устройство на територията“ , на община Костинброд и счетоводител г-жа Лора Емануилова-мл. експерт „Счетоводител“.

[robo-gallery id=“14327″]

На официалната церемония присъстваха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, г-жа Таня Михайлова- зам.-министър на образованието и науката, г-жа Росица Иванова- началник на Регионално управление на образованието – София област, г-н Васил Цветков – Народен представител от София област, г-н Янко Шумков – изпълнителен директор на фирмата изпълнител, инж. Валентин Чавдарски – изпълнител на фирмата за доставка и монтаж на оборудване, г-н Сава Тачев – строителен надзор по проекта, г-н Александър Милушев- директор на производствения завод на „Кока Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България“, г-н Любен Кънчев, инж. Габриела Георгиева и г-жа Теодора Гогова -зам.кметове на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – председател на ОбС- Костинброд, домакинът – г-н Светослав Иванов- директор на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“, представители от „Държавен фонд земеделие“, директори на центрове, кметове на кметства, служители от общинската администрация и граждани.

Основната цел на проекта е:

  • Подобряване качеството на образователната среда и повишаване на нейната привлекателност сред учениците чрез обновяване на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и обзавеждане на професионалните училища от национално и регионално значение;
  • Осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес чрез подобряване на инфраструктурата, места за обучение, спорт и отдих, както и осигуряване на помещения за извънкласни занимания;
  • Предоставяне на съвременни условия в образователната инфраструктура, което да допринесе за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието за тяхната професионална реализация.

Стартиралият вече проект, на обща стойност 1 299 998.56 лв., ще се реализира за период от 30 месеца и ще продължи до 2019 година.

[robo-gallery id=“14349″]

След водосвет за здраве и благополучие от отец Дамян, кметът на община Костинброд каза в речта си „ В предходната година работихме много с ръководството на „Св.Георги Победоносец“. Желанието ни е в дългосрочен план професионалната гимназия да има не само деца от общината или областта, а от цяла България. Това което ще направим като община е да създадем едни стабилен гръбнак на училището, да създадем основата, а душата и сърцето ще е от страна на преподавателите на ПГВМСС. Факт е вече, че „Св.Георги Победоносец“ е част от община Костинброд, благодарение на държавната политика, областната администрация и Министерството на земеделието. Съпричастността и на Общински съвет – Костинброд ще гарантира партньорство и последователност в съвместната работа при вземането на решения и контрола по изпълнението на планове и проекти, свързани с оптимизирането на проекта.

Заместник- министъра на образованието и науката благодари за поканата и спомена, че училището е миг от живота на всеки човек, който остава завинаги като топъл спомен. „Скъпи учители, скъпи ученици, наш приоритет както на местната, така и на централната власт, е да работите в добри условия, да учите, да споделяте радостите си, приоритетите си, професионалното си развитие в една по-добра среда.“

След приветствието и от г-н Светослав Иванов – директор на ПГВМСС “Св.Георги Победоносец“ всички официални гости се отправиха към третия етаж на професионалната гимназия, където се състоя „Първа копка“ и старт на строителните дейности в училището. В стая, подготвена за ремонт, г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, заедно с г-жа Таня Михайлова – зам.-министър на образованието и науката, г-н Васил Цветков – Народен представител в 44-то Народно събрание и г-н Янко Шумков – изпълнителен директор на фирмата изпълнител, боядисаха част от стените в бъдеща класна стая. След официалната церемония, специално подготвен кетъринг от възпитаниците на ПГВМСС “Св. Георги Победоносец“ бе предложен на гостите на така важното събитие за професионалната гимназия.

Г-н Младенов запозна г-жа Михайлова с реализираните проекти в сферата на образованието в община Костинброд. Лично придружи зам.-министъра до Първо ОУ „Васил Левски“, където само преди седмица приключи проект „Енергийно ефективна реконструкция на сградата на I ОУ „Васил Левски”, гр.Костинброд”, с който община Костинброд бе одобрена от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ за финансиране чрез директно кредитиране, с кредитополучател община Костинброд. Ремонтните дейности по проекта включваха подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени, топлинно изолиране на покриви, подмяна на осветителни тела.

Г-жа Даниела Борисова – директор на Първо ОУ“Васил Левски“ топло посрещна официалните гости и ги разведе в обновената сграда.

Г-н Младенов показа нагледно положените грижи за образованието в община Костинброд. От предстоящ ремонт на цяла гимназия за най-големите възпитаници на община Костинброд до обновенна, уютна сграда за най-малките жители на общината. „Освен пътищата и инфраструктура, изключително важна е и модернизацията в учебните заведения. Община Костинброд полага неимоверна грижа за всички ученици на своя територия и ще продължава да гради и да запази образованието в общината на високо ниво.“

3913 посещения общо 1 посещения за деня
С церемония „Първа копка“ започна ремонтът в Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Св.Георги Победоносец“ в град Костинброд