По ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще бъдат рехабилитирани още 22,2 км от прохода „Петрохан“ на територията на Софийска област. В лот 2 от програмата е участъкът от второкласния път II-81 Костинброд – Бучин проход. В средата на ноември със средства от Европейския фонд за регионално развитие започна ремонтът на близо 21 км, които са част от лот 3.

Пътят II-81 София –Костинброд- Петрохан – Лом е изграден през 1970 г. и е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Второкласният път е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом.

Участъкът, който основно ще се ремонтира в лот 2, започва от табелата на град Костинброд при моста на р. Блато, преминава през цялата община, през село Бучин проход, община Костинброд и достига до кръстовището за община Годеч. Ще се обновят и 2 моста – над р. Блато и р. Бучино, както и 13 пътни кръстовища. Отводняването на пътя ще бъде осигурено чрез изграждането на нови облицовани окопи, бетонови бордюри и отводнителни улеи. С изпълнението на проекта ще се подобрят транспортно-експлоатационните качества на отсечката и ще се повиши безопасността на движение. Участъкът ще бъде с нови ограничителни системи, хоризонтална маркировка и пътни знаци. Срокът за завършване на строителните дейности е 15 месеца.

Изпълнител на лот 2 е ДЗЗД „Пътища 2016 – 1 етап“, в което са: „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Пътища и съоръжения“ ЕАД и „Димас“ АД. Стойността на договора за строителство е 10 789 930,90 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществява ДЗЗД „ММЛ-ТК“, с участници: „МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД“ и „Трансконсулт-БГ“ ООД. Авторският надзор е възложен на „РУТЕКС“ ООД.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-009 ,,Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,2 км, област София“ е 14 681 584,60 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 85% – 12 479 346,91 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 15% – 2 202 237,69 лв. с ДДС.

На събитието присъстваха инж. Дончо Атанасов – Председател на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/, г-н Илиан Тодоров- Областен управител на Софийска област, инж. Васил Цветков – Народен представител от София област, г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев – Председател на ОбС- Костинброд, Инж. Владимир Вутов- Изпълнителен директор на „Геострой“ АД, д-р инж. Петко Николов – Изпълнителен директор на „Пътстрой 92“, инж. Веселин Давидов – член на Управителния съвет на АПИ, общински съветници от община Костинброд, кметове и жители на община Костинброд.

Така важното събитие за община Костинброд започна с литургия за здраве, отслужена от отец Дамян. Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов заяви готовност Общинска администрация – Костинброд максимално да съдейства за изпълнението на проекта. Той изрази вяра, че и занапред ще продължат добрите взаимоотношения с Агенция „Пътна инфраструктура“. За 2018г. се предвижда рехабилитация на „Ломско шосе“ от 3 километра на територията на град Костинброд – от табела да табела. Именно благодарение на сътрудничеството между държавната и местна власт и благодарение на ангажимента поет от министъра на МРРБ г-н Нанков и от ръководството на АПИ, ще бъде реновиран път II-81 през гр. Костинброд, по който на ден минават над 4000 автомобила. Също така предстои и изграждане на кръгово в началото на града за достъп до едни от най- големите фирми на територията на София област. Преди края на 2017 година се очаква подписването на споразумение за кръговото в най – опасната и натоварена отсечка, а именно т-образното кръстовище на „Ломско шосе” с ул.”Император Константин Велики”, където е индустриалната зона на община Костинброд.

Реализирането на големия проект, на който бе символичната първа копка и на километрите през града са благодарение на целенасочената дейност на правителството за доброто развитие на регионите, областите и общините в Република България в интерес и в полза на гражданите.

Пред присъстващите инж. Дончо Атанасов подчерта, че рехабилитацията по втория лот от този републикански път е важен за страната проект по ОП „Региони в растеж“. По трите лота от републикански път II-81 София –Костинброд- Петрохан – Лом, който са от изключителна важност за региона и София област, ще бъдат рехабилитирани над 50 км за година.

Г-н Младенов, като домакин връчи шампанско на багериста, направил първата символична копка на „Ломско шосе“ в община Костинброд. Той пожела на изпълнителите безпроблемна работа, като при завършването на обекта шампанското да се отвори. Кметът на община Костинброд почете събитието и с лисване на менче, с пожелание трудовата дейност през бъдещите месеци да върви гладко и безпрепятствено.

49160 посещения общо 1 посещения за деня
На 11 декември 2017г. бе дадена символична първа копка за рехабилитацията на път II-81 Костинброд – Бучин проход в община Костинброд по оперативна програма „Региони в растеж“