На 22 март 2018г. г-н Трайко Младенов подписа договор между община Костинброд и Агенцията за социално подпомагане за реализация на проект “Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд.” Съгласно условията на програмата бе допустимо дейностите по предоставяне на топъл обяд да предшестват представянето на проектната документация и съответно подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Проектът ще се изпълнява чрез общинското звено Домашен социален патронаж – Костинброд. Общата стойност на договора е 70 265,25 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз, чрез Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Договорените дейности се реализират чрез общинско звено на територията на гр.Костинброд в периода от 01.03.2018-29.02.2020г. и включват предоставяне на обяд – супа, основно ястие и хляб за 51 лица, както и пряко реализиране на съпътстващи мерки спрямо тях, изразяващи се в индивидуално консултиране относно възможностите за ползване на др.социални услуги, предоставяни на територията на общината, административни общински услуги, транспортни разходи, консултиране относно здравословно и балансирано хранене и други форми на подкрепа предвид нужди и проблеми на бенефициентите.

Нуждаещи се лица ще имат право през целия програмен период да подават заявления за кандидатстване, на които ще бъде извършена оценка от Дирекция “Социално подпомагане”.

12133 посещения общо 1 посещения за деня
Проект “Осигуряване на топъл обяд на територията на община Костинброд.”