Заключителна пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Подобряване качеството на образователния процес в ПГВМСС „Св.Георги Победоносец“-гр.Костинброд. Събитието ще се проведе на 25.07.18г. от 16.00 часа в НЧ“Иван Вазов“- малък салон.

8197 посещения общо 1 посещения за деня
Покана