02.11.2018 г.
03.11.2018 г.
7. Технически проекти,
8. Разрешения за строеж,
1950 посещения общо 1 посещения за деня
ОП-2018-8 Строителен надзор при СМР на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд“
Размер на шрифта
Промяна на контраста