С постановление на правителството:  Ė 240 от 8 ноември 2018 година за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г., министерски съвет одобри допълнителен трансфер за други целеви разходи за 2018 г. в размер 754 560 лв. по бюджета на община Костинброд за проект „Благоустрояване и паркоустрояване на централен площад и паркинги в кв. 99а и прилежаща улица с о.т.376а-о.т.927 от регулационния план на гр. Костинброд“.
С Решение  № 797 от 7 ноември 2018 година на Министерски съвет на Република България се одобри инвестиционен проект за Кръгово кръстовище на бул. Ломско шосе и ул. „Император Константин Велики“в регулацията на гр. Костинброд (при км 5+744 на път II-81 „Костинброд-Монтана“).
Отпуснатите средства от Министерство на икономиката към Агенция “Пътна инфраструктура” са в размер на 444 000 хиляди!
6943 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!