Община Каспичан се намира в централната част на Североизточна България. Граничи с общините Шумен, Нови пазар и Провадия. На територията на общината се намира старата българска столица Плиска. Каспичан заема изключително важно стратегическо положение в Североизточна България и е част от Североизточения приморски регион.

Гостите бяха посрещнати от г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд и д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд. На срещата се обсъди един разработен туристически обект – „Плиска“ и един бъдещ „Скретиска“.
По време на посещението на кмета и председателя на Общински съвет от община Каспичан се обсъдиха бъдещи покани на състави за фолклорни фестивали, състезания и гостувания.

1126 посещения общо 1 посещения за деня
На 13 ноември, по официална покана от кмета на община Костинброд на посещение в града беше г-жа Милена Недева- кмет на община Каспичан и г-жа Анелия Ангелова- Председател на ОбС-Каспичан