Г-н Нено Димов- Министър на околната среда и водите и г-жа Ивелина Василева- Председател на парламентарна комисия по околната среда и водите ръководеха изнесена комисия, която се проведе в НЧ”Иван Вазов-1947”, гр.Костинброд. Парламентарната комисия с председател г-жа Ивелина Василева проведе изнесено заседание в НЧ“Иван Вазов-1947“, гр. Костинброд.  В заседанието взе участие министърът на околната среда и водите г-н Нено Димов, Народни представители от 44-то Народно събрание и членове на комисията, както и експерти от Министерство на околната среда и водите /МОСВ/.

Заседанието на парламентарната комисия започна в 15.00 ч. Министърът на околната среда и водите, депутатите от 44-то Народно събрание и представителите от МОСВ бяха поздравени от кмета на община Костинброд г-н Трайко Младенов и Председателят на ОбС-Костинброд д-р Атанас Тенев.

Членовете в комисията обсъдиха напредъка по Оперативна програма „Околна среда“ – 2014-2020 г., както и качество на атмосферния въздух – резултати, приоритети и предстоящи действия.

Министър Димов обясни какви са критериите, по които са подбрани 7 общини , които ще получат покана за кандидатстване по настоящата процедура. Той подчерта, че проектите на тези общини ще са пилотни и добрата им реализация ще помогне през следващия програмен период да може да се договори по-голям ресурс, от който да се възползват повече общини с нарушено качество на атмосферния въздух. На комисията в град Костинброд участва и директорът на дирекция ОПОС, г-жа Валерия Калчева, която даде разяснения по конкретни въпроси за програмата.

Членовете в комисията, взели участие в заседанието в община Костинброд бяха в състав: г-н Атанас Стоянов- зам.-председател на комисията, г-н Васил Цветков- Народен представител от София област, г-н Манол Генов, г-н Христо Грудев, г-н Александър Мацурев, г-н Андриан Райков, г-н Борис Ячев, г-жа Даниела Димитрова, г-жа Десислава Тодорова, г-н Младен Шишков, г-н Петър Петров и г-н Станислав Иванов.

След проведената комисия, всички гости на община Костинброд посетиха Регионално ДЕПО-Костинброд.

Г-н Трайко Младенов-кмет на община Костинброд, заедно с д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, зам.- кметовете инж. Габриела Георгиева и инж. Теодора Гогова, и инж.Красимир Дебеляшки- Еколог на община Костинброд придружиха гостите до Регионално ДЕПО-Костинброд.

„Костинброд ЕКО“ е регионално ДЕПО за отпадъци, което обслужва шестте общини на Запад от София: Костинброд, Божурище, Годеч, Сливница, Драгоман и Своге.  Депото се представи от изпълнителния директор на „Костинброд Еко“ г-жа Теодора Вълчева и нейния екип.

Местната власт има важна роля за постигането на по-чиста околна среда. Осигуряването на по-добро и екологосъобразно управление на водите и отпадъците е приоритет на община Костинброд! В това се убеди и Парламентарната комисия по околна среда и водите.

15578 посещения общо 2 посещения за деня
В община Костинброд се проведе изнесено заседание на парламентарната комисия по околната среда и водите!