За настроението на всички се погрижиха децата от Дневен център за работа с деца на улицата. Те изпълниха няколко прекрасни коледни песнички. Водени от директорката на центъра г-жа Светослава Иванова дечицата успяха със своите медени гласчета да предизвикат безброй усмивки по лицата на всички присъстващи! Децата от ДЦРДУ и гражданите, които си купуваха ръчно изработените коледни играчки от базара бяха поздравени от г-н  Александър Ненов- зам.-кмет на община Костинброд. Използвайки втория ден на Коледният базар, г-н Ненов като председател на МКБППМН връчи наградата за конкурса, посветена на 1 декември – Ден за борбата срещу СПИН, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни! Победителката Жаклин Ангелова получи ваучер на стойност 150 лева, осигурени от комисията!

1217 посещения общо 1 посещения за деня
На 18.12.2018 г. коледният базар продължи с пълна сила!