Община Костинброд любезно съдейства за реализирането на инициативата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) за въвеждане на антикорупционно обучение от ранна детска възраст. Проектът се осъществи в две от детските градини на територията на община Костинброд – ДГ „Виолина“ – с. Петърч и ДГ „Радост“ – гр. Костинброд. С помощта на герои и сюжети от детски приказки на децата бе обяснено какво е добро и какво лошо, както и колко е важно да се спазват правилата. Целта е да се изгради култура на почтеност и нетърпимост към корупционните явления.

Сценариите са консултирани от психолози, педагози и експерти от неправителствени организации.

Официални гости на събитието бяха г-н Трайко Младенов – кмет на Община Костинброд, г-жа Теодора Гогова – зам.-кмет на община Костинброд, г-н Борислав Борисов – кмет на с. Петърч, г-н Пламен Йоцов – член на КПКОНПИ,  г-н Трифон Трифонов – директор на дирекция „Превенция на корупцията“ в КПКОНПИ и г-жа Инна Минчева, началник на отдел „Координация, взаимодействие и съгласуване“ в КПКОНПИ. Присъстваха и други представители на община Костинброд, както и на Антикорупционната комисия.

С изключителен подход и професионализъм двете детски градини бяха подготвили сценариите, които бяха представени чрез куклен театър на децата и гостите. След края на представлението педагози обсъдиха с децата поуките от отделните сценки, а децата поискаха да приличат на добрите герои.

Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов изрази благодарност както към екипа на Антикорупционната комисия, така и към директорките и персонала на детските градини, които допринесоха за реализирането на инициативата. Г-н Младенов  отправи искрени пожелания към най-малките дечица да бъдат справедливи и да растат будни и дейни, с чувство за достойнство, винаги да правят добро и да бъдат непримирими към неправдата. Той подкрепи инициативата на КПКОНПИ и изрази надежда тя да продължи и да залегне в програмите на детските градини и училищата.

29814 посещения общо 1 посещения за деня
КПКОНПИ и Община Костинброд се обединиха за реализиране на инициативата за въвеждане на ранно антикорупционно обучение в детските градини