Обществена поръчка с предмет: "Избор на консултант за упражняване на строителен надзор на обект "Реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в с.Драговищица"

Решение №134/ 22.02.2012г.

Обявление

Документация за участие

2542 посещения общо 1 посещения за деня
Обществена поръчка