От 16.00 ч. в НЧ “Иван Вазов-1947” бе поставено началото на конкурсната програма на превърналия се в традиция за община Костинброд фестивал. Сред препълнената зала в град Костинброд бяха г-н Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев-председател на ОбС-Костинброд, зам.-кметовете инж.Габриела Георгиева, инж.Теодора Гогова и г-н Александър Ненов, г-н Иван Божилов- кмет на район „Илинден“, Столична община, г-н Младен Младенов- кмет на район „Връбница“, Столична община, г-н Николай Борисов- зам.-областен управител на Софийска област и общинските съветници г-н Иван Иванов, г-жа Анастасия Попова и г-жа Краса Крилашка.

След анонс от водещата Рената Коева, думата беше дадена на заместник-кмета на община Костинброд и директор на фестивала- г-н Александър Ненов.

Кметът на община Костинброд г-н Трайко Младенов поздрави всички гости и участници. Г-н Младенов изказа своето задоволство, че тази година през сцената на фестивала ще минат над 2 000 души. Той обърна и специално внимание на гостите от съседна Сърбия, сред които са общините Гаджин Хан, Бабушница, Димитровград, Сокобаня и Пирот, както на италианския състав от делегацията от община Салеми, Република Италия, която е в България по спечеления проект между общините Костинброд и Салеми по програма „Европа за гражданите“.

В първия фестивален ден на сцената се изявиха най-малките самодейци от цяла община Костинброд. Бяха представени традиционни песни, танци и характерни за шоплука сцени.
Като атракцията в първия ден от фестивала бяха Гайдарски състав „Петко Войвода“, организирани от община Костинброд, танц на състава от Република Италия и излизането на сцената на г-н Ангел Кьосев, който приключи своята кариера на 10-ия Фолклорен Фестивал „Шопски наниз“, гр. Костинброд.

4119 посещения общо 1 посещения за деня
На 10 май 2019г. бе откриването на Десетото издание на Фолклорния Фестивал „Шопски наниз“ -2019 г. в гр. Костинброд