Детските съоръжения са спонсорство на регионалното ДЕПО на наша територия и „Костинброд Еко“. Това е трета подред детска площадка, която подарява дружеството на община Костинброд. След село Богьовци, село Драговищица, “Костинброд Еко” избра третата да бъде поставена на прекрасното място за отдих – язовир Маслово.

Отец Крум освети съоръжението и пожела децата на общината да го ползват с много здраве.

На освещаването присъстваха д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, инж.Габриела Георгиева и г-н Александър Ненов- зам.-кметове на община Костинброд, г-н Бард Невеянс- белгийски партньор на регионалното Депо и г-жа Теодора Вълчева- представител на „Костинброд Еко“.

Д-р Тенев заяви, че това е правилният път да се развива и облагородява една община! С добро партньорство и сътрудничество между общината и Бизнеса, частните дружествата и институциите на нейна територия!

1437 посещения общо 1 посещения за деня
Днес, на обяд се освети и новото съоръжение, поставено на язовир Маслово, гр. Костинброд