Проектът е на стойност 29 517,00 лева като Фонд „Социална закрила“ заплаща 90% от сумата, а Община Костинброд заплаща останалите 10%. Основната цел на проекта е предоставяне на по-качествени, достъпни и ефективни социални услуги за приготвяне и доставка на храна за възрастни, самотно живеещи хора и хора с увреждания.

От края на месец Септември, екипът, работещ в Домашния социален патронаж в град Костинброд вече с удоволствие ползва новите уреди: електрическа пекарна, газов котлон, фризер, микровълнова фурна, 2 броя електронни везни, шкаф – маса хладилна, шкаф хладилен, 2 броя казани, 8 броя тави от неръждаема стомана, фурна за пица, кухненски чопър за лук и зеленчуци.

По проекта бе дадена възможност да се подмени и офис оборудването като за целта са закупени четири нови компютърни бюра, четири офис стола и 3 броя двукрилни метални гардероба.

Община Костинброд работи в посока подобряване и надграждане на функциониращите социални услуги на територията на общината, а Домашният социален патронаж е една от тях. Към момента се изпълнява проектът „Топъл обяд“, по който 72 души от общината ни, които са социално слаби, самотно живеещи или бездомни, получават безплатен обяд, включващ супа, основно, хляб, а при икономия и десерт. Също така доста възрастни хора се възползват от Патронажа за ежедневно доставяне на храна до дома им, както и съдействие за пазаруване на покупки и лекарства. Към момента потребителите, които са обслужвани от Домашния социален патронаж са общо около 170 души, включително и Кетърингът, който се приготвя за децата в Дневния център за работа с деца на улицата, което означава ежедневно приготвяне на разнообразно меню съобразено с редица изискванията, също така и с нуждите на хората.

Изключително много се поддържа тенденцията за запазване качеството на предлаганите социални услуги, а това е възможно с отдаден на работата си екип, който изпълнява задълженията си, както и с подходящи условия за работа. Община Костинброд застава винаги зад можещите и работещите с цялото си сърце и винаги ще оказва помощ и съдействие за подобряване на условията и задоволяване на нуждите на работещите, а респективно и на потребителите, ползващи социалните услуги.

16894 посещения общо 1 посещения за деня
Община Костинброд реализира успешно проект „Закупуване на оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в град Костинброд“ чрез сключен договор между Фонд „Социална закрила“ и Община Костинброд