Състезаваха се отборите на училищата: ОУ „Отец Паисий” с.Петърч, Първо ОУ “Васил Левски“ гр. Костинброд , Второ ОУ “Васил Левски“ гр. Костинброд и СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Костинброд. На турнира съдийстваше Теодор Илиев – съдия от Българска федерация по хандбал.

След три часовата оспорвана и динамична игра крайното класиране се подреди по следния начин:

I – во място – СУ „Д-р Петър Берон”

II – ро място – I ОУ „Васил Левски“

III – то място – ОУ „Отец Паисий“

IV – то място – II ОУ „Васил Левски“

Учениците получиха медали и купи осигурени от община Костинброд и връчени от г-жа Бистра Боянова- старши експерт в община Костинброд и г-жа Кристина Йорданова – старши специалист „Култура и спорт“.

На турнира по хандбал за момичета присъстваха г-н Светослав Иванов- директор на ПГВМСС „Св.Георги Победоносец“ и г-жа Даниела Борисова- директор на Първо ОУ „Васил Левски“.

1982 посещения общо 1 посещения за деня
На 08.11.2019г. от 14:00 часа в двора на ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ на мултифункционалното игрище се проведе общински турнир по хандбал – за момичета от V до VII клас, част от училищните спортни игри през настоящата година в община Костинброд