13.12.2019 г.
1. Решение №РД-05-625/13.12.2019 г.

1114 посещения общо 1 посещения за деня
ПК 2019-17 Определяне на прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: Транспортиране (сметоизвозване) на неопасни отпадъци от населените места на община Костинброд до „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Костинброд, Своге, Сливница, Божурище, Годеч и Драгоман“ в община Костинброд, почистване и поддържане на територии за обществeно ползване.