Завърши рехабилитацията на 22,2 км от път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400. Участъкът е част от прохода „Петрохан“ на територията на Софийска област. Инвестицията е за близо 11 млн. лв. Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Началото на рехабилитирания участък е в края на гр. Костинброд, преминава през с. Бучин проход и завършва след кръстовището за гр. Годеч. Трасето е с нова асфалтобетонова настилка. Възстановено е отводняването на платното и пътната конструкция в участъците с нарушена носимоспособност. Отсечката е с нова хоризонтална маркировка, ограничителни системи и пътни знаци. Ремонтирани се единадесет пътни кръстовища – за гр. Сливница и гр. Годеч, както и за селата Царичина, Градец, Белидие хан, Понор, Дръмша, Цръклевци, Искрец, Шума и др. Обновени са две мостови съоръжения – над р. Блато при 8-ми км и р. Бучино при 29-ти км. Укрепен е свлачищен участък от км 9+950 до км 10+030.

С изпълнението на проекта са подобрени транспортно-експлоатационните качества на отсечката. Повишава се безопасността на движение и удобството на пътуващите с по-висока скорост и за по-малко време.

Строително-монтажните работи са изпълнени от ДЗЗД „Пътища 2016 – 1 етап“, с участници: „Геострой“ АД, „Пътстрой-92“ АД, „Пътища и съоръжения“ ЕАД и „Димас“ АД. Стойността на договора е 10 789 930.90 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от ДЗЗД „ММЛ-ТК“, в което участват: „МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД“ и „Трансконсулт-БГ“ ООД. Техният договор е за 280 039.32 лв. с ДДС.

Общата стойност на проекта BG16RFOP001-7.001-0009 Лот 2 „Път ІІ-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, област София“ е 11 292 759,82 лв. с ДДС. Финансирането от Европейския съюз е 9 598 845,85 лв. с ДДС. Националното съфинансиране е 1 693 913,97 лв. с ДДС.

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––––

Проект BG16RFOP001-7.001-0009 е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

11783 посещения общо 1 посещения за деня
Завърши рехабилитацията на 22 км от прохода „Петрохан“ на територията на Софийска област