Община Костинброд обявява телефонна линия за мнения, предложения на гражданите. Публичното обсъждане на проектобюджет на Община Костинброд за 2020г. се организира за шестнадесети пореден път. Съгласно промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за общинските бюджети и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.

На тел. 0721/68-741, на електронен адрес : kostinbrod.bg@gmail.com, на Интернет страницата на Общината: www.kostinbrod.bg и чрез Центъра за Услуги и Информация на Гражданите и бизнес средите, могат да отправят своите питания, предават своите идеи, предложения и мнения за проектобюджет’2020г.

Заключителният етап на публичното обсъждане на проект за бюджет 2020г. ще се проведе на двадесет и първи януари две хиляди и двадесета година от 15.00 часа в малкия салон на Народно читалище ,,Ив.Вазов-1947”, II-ри район на града.

Община Костинброд кани всички граждани, които се интересуват как и за какво ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват ефективен граждански контрол върху дейността на общинските съветници и общинската администрация, да вземат участие или да се обадят на посочения по-горе телефон.

ПОКАНА

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2020 – МЕСТНА ДЕЙНОСТ и ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ

Начален план 2020 – лимитен списък

17185 посещения общо 2 посещения за деня
СЪОБЩЕНИЕ – Публично обсъждане на ПРОЕКТ за БЮДЖЕТ 2020г.