Община Костинброд и Общински съвет обявиха обществено обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Костинброд, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Общински съвет даде възможност за предложения и становища на граждани на 28 февруари 2020 година в малкия салон на НЧ „Иван Вазов-1947“.

За първи път в историята на Общински съвет- Костинброд се организира обществено обсъждане с граждани на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет – Костинброд. Нормите на действащия Правилник се нуждаят от прецизиране, за да не се създават забава и трудности при неговото прилагане. Целта е оптимизиране и подобряване на организацията и работата на Общински съвет.

На обсъждането присъстваха г-н Трайко Младенов – кмет на община Костинброд, г-н Александър Ненов – зам.-кмет на община Костинброд, общински съветници: д-р Атанас Тенев – председател на ОбС-Костинброд, г-жа Даниела Станкова, г-жа Анастасия Попова, г-н Иван Иванов, г-н Живко Георгиев, г-н Димитър Найденов, г-н Мариян Младенов, г-жа Кристина Александрова, г-жа Анелия Велева, г-жа Славейка Таскова, г-н Димитър Григоров, г-н Игнат Гюров, г-жа Марияна Кръстанова и г-жа Даниела Ангелова, служители на общинска администрация- Костинброд и граждани.

1374 посещения общо 2 посещения за деня
Общински съвет- Костинброд организира обществено обсъждане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет