“ДО КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Събитията в страната от последните дни демонстрираха високото чувство на отговорност на всички кметове и солидния организационен капацитет, изграден на местно ниво.

Във всички общини са въведени ограниченията, обявени от Националния кризисен щаб към Министерския съвет, своевременно се прилагат и разпорежданията на централните институции. Много от общините предприеха и допълнителни индивидуални мерки, насочени към компенсиране на ограниченията за уязвимите социални групи, възрастните хора, децата.

Въпреки немалкото проблеми в болничните заведения, лекарите и медицинските специалисти, служителите и помощния персонал всеотдайно продължават да изпълняват своя човешки и професионален дълг, за което заслужават дълбоко уважение и подкрепа.

За съжаление, развитието през последните десетилетия е позволило на консуматорския дух да надделее над традиционните човешки ценности. Въпреки разпоредените мерки за ограничаване разпространението на коронавируса и приетите строги санкции, нарушенията не са рядкост.

От името на УС на НСОРБ се обръщам към всички кметове на общини да засилят в рамките на своите правомощия контрола по прилагането на извънредните мерки. Всяко ограничение е болезнено за бизнеса, но нямаме право да останем добри, когато трябва да бъдем отговорни. Рискът днес може да се окаже безразсъдство. Имам категоричното уверение на министър-председателя, че навсякъде в страната е създадена организация за оптимално съдействие от контролните органи и органите на реда. Местните власти могат да разчитат на професионалната подкрепа и на структурите на прокуратурата.

Екипът на НСОРБ, който продължава своята работа при спазване на специфичните изисквания за намаляване на риска, има готовност да съдейства в случаи на необходимост от тълкуване или допълнителни указания, свързани с наложените извънредни мерки. Колегите поддържат оперативен контакт с отговорните институции и при възникване на казуси не се колебайте да потърсите помощ.

В публичното пространство се появяват недобронамерени коментари относно законосъобразността на наложените ограничения, мними експерти се опитват да поставят под съмнение необходимостта от прилагане на мерките в цялата им строгост. НСОРБ няма да позволи да бъде поставяна под съмнение почтеността и обективната преценка на нито един законно избран български кмет.

За първи път в демократичната си история страната ни е изправена пред подобно изпитание. Нашата отговорност днес е по-висока от всеки друг път.

Не позволявайте на съмнението да Ви разколебае, когато постъпвате по съвест.

Готов съм да помогна на всеки от своите 264 колеги и не се съмнявам, че мога да разчитам на всеки от Вас.”

Даниел Панов
Председател на УС на НСОРБ
Кмет на община Велико Търново

3193 посещения общо 1 посещения за деня
Обръщение на председателя на Управителния съвет на НСОРБ във връзка с епидемиологичната обстановка в страната