УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с въведеното извънредно положение в Република България и в съответствие с всички насоки и инструкции за превенция и ограничаване разпространението на COVID-19, общинска администрация Костинброд апелира всички жалби и сигнали да се подават чрез:
  • Официалната електронна поща на общинска администрация Костинброд: kostinbrod.bg@gmail.com;
  • Услугите на пощенските оператори на адрес: гр. Костинброд, п.к. 2230, ул.Охрид № 1.
Ще получите входящ номер  на посочен  от вас email адрес или чрез позвъняване на телефон: 0721/68-722 и 0721/68-723.
✅ Призоваваме Ви да бъдете отговорни!
1834 посещения общо 1 посещения за деня
Важно съобщение