Във връзка със Заповед РД-01-143/20.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и въвеждането на следните противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 00.00 часа на 21.03.2020 г. кметът на община Костинброд издава заповед за работа на общинска администрация в събота и неделя.

Ще работят отдел “Администратовно и инфрмационно обслужване и гражданска регистрация”, отдел “Местни данъци и такси” за град Костинброд и кметове и кметски наместници във всички населени места на територията на общината за дните 21.03 и 22.03.2020 година (събота и неделя) за времето от 09.00 часа до 16.00 часа!

За обслужване на граждани за снабдяване с удостоверение за настоящ адрес или за регистрация на постоянен и настоящ адрес на територията на община Костинброд: Необходимите документи ще откриете на сайта на община Костинброд в раздел
>> Административни услуги >> Списък на услугите >> Услуги ГРАО

14522 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ! ОБЩИНА КОСТИНБРОД ЩЕ РАБОТИ В СЪБОТА И НЕДЕЛЯ!