Община Костинброд уведомява всички заинтересовани, че за да се избегнат излишни струпвания и опашки от граждани пред общините, от МВР е изготвена бланка за декларация, качена на официалния сайт на министерството.

>> МВР предоставя бланка на декларация, която да улесни гражданите за придвижване през КПП в областните градове

Тя ще служи за представяне пред контролно-пропусквателните пунктове в областните градове, които бяха изградени във връзка със заповедта на министъра на здравеопазването, с която се въвеждат нови противоепидемични мерки от 21 март 2020г.

Декларация – файл за сваляне и разпечатване (.pdf)

Припомняме че от от 0.00 часа днес на входовете и изходите на областните градове са изградени контролно-пропусквателни пунктове, през които се допуска влизането и излизането на граждани само при възникнала неотложна необходимост – полагане на труд, здравословни причини или завръщане на постоянния или настоящ адрес.

Ангажимента на община Костинброд към гражданите да работи и в неделния ден остава, като в рамките на определеното за същия ден работно време от 9.00  до 16.00  гражданите ще могат да подават заявления за снабдяване с удостоверение за настоящ адрес или за регистрация на постоянен и настоящ адрес на територията на община Костинброд.

Посочената декларация, с която ще може да преминавате контролно-пропусквателните пунктове ще може да получите от деловодството на община Костинброд в работно време,а  в извънработно време от дежурния по община. Бланки на декларацията могат да бъдат получени и от всички кметства и кметски наместничества на територията на общината.

За обслужване на граждани за снабдяване с удостоверение за настоящ адрес или за регистрация на постоянен и настоящ адрес на територията на община Костинброд: Необходимите документи ще откриете на сайта на община Костинброд в раздел
>> Административни услуги >> Списък на услугите >> Услуги ГРАО

17100 посещения общо 1 посещения за деня
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!